fordon

GÖR REKLAM MED DITT FORDON

Vi stripar ditt fordon till att bli en effektfull reklambärare. Stripningen kan vara allt från en enkel logotype till en fullständig dekor av hela fordonet.

Vi tar oss an allt från hela fordonsparker till enstaka fordon och står för en helhetslösning. Kontakta oss för att få mer information

REKLAMVERKSTAN

Rosenfors, Skogstorp
633 69 Eskilstuna

Tel: 016-13 96 20

E-post: mail@reklamverkstan.se